Het onderzoek

Het onderzoek vond plaats op een gedeelde (brom)fietspad in een gemengde woon/werk voorstad in Parijs. De RidePod® BT fietsteller installatie werd geplaatst, net ten noorden van een druk metrostation met aansluiting op het stadscentrum.

De onderzoeksresultaten werden ondersteund door enige uren met videoopnamen, die de goede kwaliteit van de meetgegevens bevestigde.

PARIS BT

Bij het analyseren van de data werden duidelijke dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse patronen gesignaleerd, waaronder:

 • de meeste passanten betroffen gewone fietsen (69,1%), gevolgd door bromfietsen en brandstof-scooters (21,1%), electrische scooters (9,3%) en transportfietsen (0,6%);
 • een duidelijk grotere snelheid gedurende de nacht;
 • een voorkeur voor verkeer richting het zuiden (meer dan het dubbele t.o.v. het noorden);
 • Het merendeel van de passanten is hoogtwaarschijnlijk forens, geen vrijetijdsfietsers
Differentiating active travel modes on a Paris bike lane

Waar kunnen de gegevens voor gebruikt worden?

Gedetailleerde informatie zoals deze kan succesvol worden toegepast voor vele doeleinden, waaronder:

 • het beter (wettelijk) reguleren van het gebruik van electrische scooters;
 • als verkenning voor toekomstige aanpassingen in de infrastructuur;
 • om een bewegingsintensieve manier van verplaatsen te bevorderen;
 • om subsidieaanvragen te ondersteunen;
 • voor een beter onderhoud van de weg;
 • om gevaarlijke situaties en snelheidsoverschrijdingen te monitoren;
 • en om wijzigingen in de wijze van verplaatsen (uit de auto, op de fiets) te meten

Mike in Paris

De mogelijkheid om bromfietsen en scooters te onderscheiden van fietsen is baanbrekend bij het onderzoeken van veiligheid en snelheidsoverschrijdingen. Amsterdam heeft recent bromfietsen en scooteres verbannen van het fietspad na het uitvoeren van vergelijkbaar onderzoek.

Het onderscheiden van electrische scooters van fietsen is net zo belangrijk!

Laten we eens beter naar de verkregen gegevens kijken!

Differentiatie van actieve reismodi op tijdstip van de dag

Mediaan van het dagelijks volume (richting het zuiden)

Daily Average

Er zijn drie duidelijke pieken in het zuidwaards gaand verkeer te onderscheiden op een gemiddelde dag. Het licht voor de hand dat deze verband houden met de ochtendspits, de lange lunch (“de Parijse siësta”) en de avondspits.

Het is interessant dat het verkeer in zuidelijke richting gedurende dag steeds verder toeneemt, en dat het om aanzienlijk grotere aantallen verkeersdeelnemers gaat dan in noordelijke richting. De aanwezigheid van het Metrostation kan daar verband mee hebben, net als dat zuidwaarts gaand verkeer heuvelafwaards is.

Mediaan van het dagelijks volume (richting het noorden)

Daily Average

In vergelijking met het verkeer in zuidelijke richting volgt het verkeer in noordelijke richting een heel ander patroon. De piek halverwege de dag is veel minder groot, en de aantallen zijn minder dan half. Dat kan als oorzaak hebben dat er andere routes richting het noorden zijn, die wel langer zijn maar geen steile helling bevatten.

Tussen 8 en 11 ‘s ochtends is er een duidelijpe piek in het aantal bromfietsen en brandstof scooters noordwaards, terwijl de zuidelijk gerichte bromfietsen/scooters met name rond het middag uur (11-2 uur) en ‘s avonds (van 7 tot 11) passeren.

Aantallen passanten in de zomer

Monthly Average Volumes

The above graph shows the total volume of vehicles using this path over the European Summer of 2019. A dip in volumes in August correlates with business closures over the summer holiday period.

Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal voertuigen op het pad in de zomermaanden van 2019. De teruggang in augustus correleert met de sluiting van veel bedrijven gedurende de zomervakantie.

Let op- het onderzoek begon half april, wat het lagere aantal getelde passanten in die maand verklaart.

Het zou interessant zijn om het onderzoek een permanent karakter te geven om seizoensinvloeden en langetermijn ontwikkelingen te kunnen vastleggen

Gemiddelde snelheid gedurende elk uur van de dag

Daily Speed Average

Bovenstaande grafiet geeft aan dat het verkeer duidelijk sneller rijdt tussen acht uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends

Wekelijkse aantallen (beide richtingen)

Weekly Average Volumes
Omdat op werkdagen het aantal passerende voertuigen groter is dan in het weekend suggereren de cijfers dat het merendeel van de passanten het fietspad gebruikt voor woon/werk verkeer of om naar school te gaan. Er is beduidend minder recreatief (weekend)ve

Got a great MetroCount story? Share it with us and let the world know the great work you're doing in your community.