Wouter SchuijtvlotKunstwerken bij Geemente Utrecht vertelt meer:

“Wettelijk gezien moet aangetoond worden of het bestaande dek deze verandering aan kan. Daarvoor wordt er een herberekening opgesteld waarin aangetoond moet worden dat het dek op sterkte voldoet aan de wettelijke normen en moet, m.b.v. een vermoeiingsberekening, inzicht gegeven worden in de restlevensduur van het dek.”

verkeerstellingen op de Nelson Mandelabrug

MetroCount fiets- en verkeerstellingen werden uitgevoerd tussen 18 dec. – 14 jan. op de Nelson Mandelabrug. De gegevens hielpen bij het bepalen van de daadwerkelijke voertuigbelastingen en het aantal belastingsveranderingen.  Door het uitvoeren van verkeerstellingen, waarbij ook de as configuraties van de voertuigen inzichtelijk worden gemaakt, kan vrij exact bepaald worden welke type voertuigen er langs zijn gekomen en met welke frequentie. De nauwkeurigheid van deze cijfers beïnvloedt de vermoeidheidswaarde van de Nelson Mandelabrug enorm.

“Per type voertuig kan de theoretisch optredende maximale aslast bepaald worden (over het algemeen een veilige aanname, omdat deze aslast uitgaat van de maximale beladingsgraad) en samen met de frequentie van optreden kan in de herberekening de vermoeiing van het dek bepaald worden en daarmee kan er inzicht gegeven worden in de restlevensduur van het dek. Omdat bij deze brug het busverkeer veruit de grootste factor is in het aantal lastwisselingen, is voor het busverkeer de werkelijk optreden aslast bepaald aan de hand van het ledig gewicht van een bus en de bezettingsgraad.”

Omdat de gemeente Utrecht van plan is meer bruggen te testen om de fietsverbindingen te verbeteren, moeten er wellicht  meer verkeerstellingen uitgevoerd worden.

Got a great MetroCount story? Share it with us and let the world know the great work you're doing in your community.